Uvodnici

  • Muke s pamćenjem, Crkva u svijetu 36 (2001), br. 1, str. 3-6
  • Nasilje, Crkva u svijetu 37 (2002), br. 4, str. 383-386
  • Učeći dijalog, Predgovor u: Dijalogom do mira, zbornik radova u čast Željku Mardešiću, Franjevački institut za kulturu mira, Split, 2005., str. 9 – 10.
  • Klimatske promjene i Crkva, Crkva u svijetu, 42 (2007), br. 1, str. 3-6
  • Hodočašće i riječ, Crkva u svijetu, 44 (2009), br. 2, str. 123-126
  • O savjesti, Crkva u svijetu, 46(2011), br. 2, str. 139-142