Radovi u časopisima

 1. Žena između slova zakona i pisma u pijesku, Služba Božja, 35 (1995.), str. 103-126
 2. Susret radosne vijesti s helenizmom (Dj 2,1-11; 17.16-34), Kateheza 18 (1996.) 4, str.244-254
 3. Esej o pozivu, Služba Božja, 37 (1997.), str. 69-84
 4. Kršćanski navještaj Boga i nova religioznost kod mladih, Bogoslovska smotra, god. LIX (1998.), br. 1-2, str. 47 – 64
 5. Smislenost smrti, Crkva u svijetu, 33 (1998), br. 1, str. 30-52.
 6. Esej o opozvanom oprostu, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 3/98, str. 158. – 162.
 7. Bolesnik između medicinsko-tehničkog znanja i vjerničkog osmišljanja bolesti, u: Glasnik hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva, god. XI., br. 3, 2001, str., 28 – 38.
 8. Služenje kao susretište crkvenih i društvenih služba, u: Bogoslovska smotra, br. 2 – 3, Zagreb 2002., str. 405 – 421.
 9. Filantropija / Philantropy, u: Civilno društvo.hr, god. 2. br. 2, Zagreb 2005., str. 12 – 13.
 10. Filozofska pitanja o Bogu, u: Bogoslovska smotra, god. LXXVI, br. 2, Zagreb, 2006., str. 335 – 361
 11. »Homo politicus«. Filozofsko utemeljenje politike, Bogoslovska smotra 77 (2007.), br. 2, str. 311–343
 12. Religioznost i praštanje, Društvena istraživanja, god. 16 (2007), br. 6 (92), str. 1201-1218
 13. Što je religija i čemu religija? Wittgenstein i religija, Bogoslovska smotra, god. LXXVIII (2008.), br. 1, str. 39-57
 14. Opraštanje u Željka Mardešića, Nova prisutnost VI/1 (2008), str. 17-32