Radovi u zbornicima

  1. Struktura zla i oprost, u Praštanje, Zbornik radova, uredio Bože Vuleta, Split, 1995., str. 19 – 30.
  2. Culture of Peace and Religions in the Light of the War in Croatia and Bosnia-Herzegovina, u: The Contribution by Religions to the Culture of Peace, Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona 1994. str. 221 – 224
  3. Etički govor o Bogu u Emmanuela Levinasa, u: Ljepota istine, Zbornik u čast p. Miljenka Belića SJ u povodu 75. obljetnice života, uredio Ivan Macan, Zagreb, 1996., str. 218 – 231.
  4. Pojam odgovornosti, u: Odgovornost za život (ur. Bože Vuleta i Ante Vučković), Franjevački institut za kulturu mira, Split, 2000., str. 17 – 30.
  5. Krivnja i oprost: Traženje oproštenja kao ophođenje s vlastitim nedjelima, u: Oprost i pomirenje – izazov Crkvi i društvu, Zbornik radova s međunarodne konferenicije Zagreb, 9. – 13. svibnja 2001., Hrvatski Caritas i Franjevački institut za kulturu mira, Zagreb – Split, 2002., str. 56 – 71.
  6. Pamćenje i oprost, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Vukovar kao paradigma muke, Pasionska baština, Zagreb 2004., str. 365 – 376. (suautor Bože Vuleta).
  7. Govor o Bogu i radikalizacija fenomenologije u Michela Henryja, u: Govor o Bogu jučer i danas, Zbornik radova teološkog simpozija, Priredili: Nediljko A. Ančić i Nikola Bižaca, CUS, Split, 2005., str. 9 – 48.
  8. Søren Kierkegaard i slučaj Adler, Objava, objave i ukazanja, Cus, Split, 2007., priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca.
  9. Nijemi glas: tri filozofske interpretacije savjesti, u Fenomen savjesti, Cus, Split, 2011., priredili Nikola Bižaca, Josip Dukić i Jadranka Garmaz.